ლიბო - (ფშაურ) საძირკველი
ლუგუმი - (ფშაურ) უგემური